A glimpse into the origin of the Romanian countrysite

Frânturi din viața satului românesc

a book by Jeno Major

Volumul Archaic s-a născut în urma mai multor ani de peregrinări prin satele și coclaurile României, în căutarea luminii perfecte sau a peisajului ideal. Archaic se vrea a fi un album de fotografie etnografică și de peisaj, o eșență a ceea ce înseamnă viața satului românesc, încercând să integrez în el  mici frânturi din viața rurală românească, cu îndeletnicirile țăranului român din viața lui de zi cu zi, și relația ancestrală cu animalele lui și cu natura. Vă invit într-o lume  simplă și curată ca sufletul fiecărui țăran român , lume care încet, încet se va pierde în negura timpului!

The Book ”Archaic”  was born after several years of wanderings through the villages and hills of Romania, in search of the perfect light or the ideal landscape. Archaic is meant to be an album of ethnographic and landscape photography, an essence of what life in the Romanian village means, trying to integrate in it small fragments of Romanian rural life, with the occupations of the Romanian peasant in his day-to-day life, and the ancestral relationship with his animals and nature. I invite you into a simple and clean world like the soul of every Romanian peasant, a world that slowly, slowly will be lost in the fog of time!

For the time being the book will only be delivered to Romania. If you are interested from abroad, please contact me personally by email: shop@jenomajor.com

Preview some pages